Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2023

facebook twitter instagram youtube

Sov Tryggt

Jubileumsprojektet Säkerhet i Finland 100 år

Det unika riksomfattande projektet pågick under hela jubileumsåret 2017 och sammanförde för första gången alla centrala aktörer som arbetar med säkerhet, det vill säga myndigheter, organisationer, företag och medborgare. I projektet Sov tryggt samarbetar frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer, veteranorganisationer och myndigheter såsom Utbildningsstyrelsen, Inrikesministeriet, Försvarsministeriet, Säkerhetskommittén, Försörjningsberedskapscentralen, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisen, Räddningsväsendet, Nödcentralverket samt på lokalnivå även Finlands Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA).

Projektet har skapats på initiativ av frivilliga försvarsorganisationer, och deras understödsförening Försvarsfrämjandet rf (Maanpuolustuksen Tuki ry) ansvarar tillsammans med sina medlemsorganisationer för projektets ekonomi och styrning.

Projektet riktar sig särskilt till unga. Avsikten är att öka medborgarnas kunskap om säkerhet och motivera dem att delta i det frivilliga försvars- och säkerhetsarbetet. Fokus ligger på att föra veteranernas arv vidare och förebygga utslagning. Projektet syftar till att stärka samarbetet mellan de aktörer som arbetar med säkerhet, liksom att införliva säkerheten i varumärket Finland. Projektet är icke-vinstdrivande och merparten av arbetet utförs av frivilliga.

Inom ramen för säkerhetsprojektet arrangerades i jubileumsåret 2017 tio evenemang och fyra expertseminarier samt en flerdimensionell, inkluderande mediekampanj. År 2022 arrangeras en evenemang på Järnvägstorget i Helsingfors mellan de 20–21 maj. Huvudsponsoren till projektet i 2022 är Kesko. 

Kampanjens tema är SOV TRYGGT med hopp om att alla i Finland ska kunna sova i lugn och ro.