Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2019

facebook twitter instagram youtube

Sov Tryggt

Jubileumsprojektet Säkerhet i Finland 100 år

Det unika riksomfattande projektet pågår under hela jubileumsåret och sammanför för första gången alla centrala aktörer som arbetar med säkerhet, det vill säga myndigheter, organisationer, företag och medborgare. Här samarbetar frivilliga försvars- och säkerhetsorganisationer, veteranorganisationer och myndigheter såsom Utbildningsstyrelsen, Inrikesministeriet, Försvarsministeriet, Säkerhetskommittén, Försörjningsberedskapscentralen, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Polisen, Räddningsväsendet, Nödcentralverket samt på lokalnivå även Finlands Röda Kors och Frivilliga räddningstjänsten (VAPEPA).

Projektet har skapats på initiativ av frivilliga försvarsorganisationer, och deras understödsförening Maanpuolustuksen Tuki ry ansvarar tillsammans med sina medlemsorganisationer för projektets ekonomi och styrning. Projektet hör till de breda samarbetsprojekt som Statsrådets kansli har antagit som en del av programutbudet under jubileumsåret Finland 100.

Projektet riktar sig särskilt till unga. Avsikten är att öka medborgarnas kunskap om säkerhet och motivera dem att delta i det frivilliga försvars- och säkerhetsarbetet. Fokus ligger på att föra veteranernas arv vidare och förebygga utslagning. Projektet syftar till att stärka samarbetet mellan de aktörer som arbetar med säkerhet, liksom att införliva säkerheten i varumärket Finland. Projektet är icke-vinstdrivande och merparten av arbetet utförs av frivilliga.

Inom ramen för säkerhetsprojektet arrangeras runtom i Finland tio evenemang och fyra expertseminarier samt en flerdimensionell, inkluderande mediekampanj. I augusti 2017 når projektet sin kulmen i och med huvudevenemanget som arrangeras på Medborgartorget i Helsingfors. Förhoppningen är att publiken för de olika evenemangen uppgår till 300 000 personer och att genom en bra kampanj nå upp till två miljoner finländare. Kampanjens tema är SOV TRYGGT med hopp om att alla i Finland ska kunna sova i lugn och ro.