Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2021

facebook twitter instagram youtube

Janne "Rysky" Riiheläinen: Maltilla pääsee pitkälle

Suomen sisäisen tilanteen kehittymistä ohjaa suuren yleisön kyky suhtautua uuteen tilanteeseen. Mitään uutta ja ihmeellistä ei tarvita, sillä hämmennyksen lietsomista vastaan taistellessa parhaat keinot ovat perin tuttuja: ahkeruus, maltti ja suhteellisuudentaju.

22.03.2017

Ihmisen perusluonteeseen kuuluu toisiin ihmisiin vaikuttaminen. Olemme laumaeläimiä: vaikutamme sekä oman laumamme sisällä että toisiin laumoihin. Tämä on ikiaikainen tilanne, mutta digitalisaation myötä kehittyneet välineet ja niiden vaikutukset elämäämme ovat nopeasti tehneet informaatiosta tavan vaikuttaa enemmän ja vahvemmin.

Myös turvallisuusympäristömme on muuttunut rajusti. Olemme joutuneet siirtymään optimistisesta rauhanajasta epävarmuuden ja kriisien täyteiseen aikaan. Emme ole sodassa, mutta emme enää ihan rauhassakaan. Nyt ei ole varaa väittää, että tilanne on melkolailla ennallaan, mutta yhtä vähän on varaa lietsoa hysteriaa.

Meidänkin turvallisuutemme kannalta ikävän kehityksen käynnistäjänä ja ylläpitäjänä toimii Itämeren alueella Putinin Venäjä. Se haluaa taas olla imperiumi. Kuten imperiumit kaikkina aikoina, katsoo Venäjä olevansa oikeutettu toimimaan niin kuin toimii. Sen voimavarat eivät ole jättimäiset, mutta se korvaa heikkoutensa häikäilemättömyydellä ja autoritäärisen järjestyksen mahdollistamalla nopealla päätöksentekokyvyllä.

Venäjän toimintaa voisi luonnehtia hämmennä ja hallitse -periaatteeksi. Demokratiassa hajallaan oleva yleinen mielipide estää hyvin tehokkaasti vähänkään suurempien päätösten tekemisen. Se taas auttaa Venäjää poliittisten päämäärien edistämisessä kansainvälisillä kentillä. Tätä hämmentämistä on myös Suomessa, vaikka emme onneksi ole painopistealue. Oman osamme olemme kuitenkin saaneet ja tulemme varmasti saamaan jatkossakin.

Venäjä itse kykenee hyvin harvoin luomaan riittävän vahvoja vääntövoimia synnyttääkseen suurempaa hämmennystä. Se kuitenkin käyttää taitavasti hyväkseen olemassa olevia ilmiöitä. Kun koko Eurooppa ja myös Suomi olivat ihmeissään turvapaikanhakijoiden määrästä, käytettiin ilmiötä häikäilemättä hyväksi. Kun hämmennyksen keskelle päästettiin idästäkin rajan yli suhteellisen pieni ryhmä turvapaikanhakijoita, oli toimen teho taattu. Venäjä tukee eri tavoin Euroopan maahanmuuttovastaisia laita- ja äärioikeistotoimijoita, jotka sen etujen mukaisesti hajottavat luottamusta lietsoen pelkoa ja vihaa.

Energia on yksi harvoista asioista, joissa Venäjä on aidosti suurvalta. Senkin avulla on myös suomalaisia väännetty haluttuun asentoon. Fennovoima on hankkeena suoraan kuin hybridivaikuttamisen oppikirjasta. Se on niin valtava hanke, ettei sen suomaa vääntövoimaa tarvitse todennäköisesti edes käyttää, koska jo sen olemassaolo riittää takaamaan halutun vaikutuksen.

Oma lukunsa hybridivaikuttamisessa ovat hämmentäjät. Näitä riittää erilaisia ja eri motiiveilla. Suurin osa heistä ei edes ymmärrä toimivansa osana Venäjän aktiivista vaikutustyötä Suomessa. Muun muassa MV-lehden ympärille on ryhmittynyt iso joukko erilaisia toimijoita uusnatseista suoraan Venäjän palveluksessa oleviin. Vihaa ja pelkoa tarjoilevat valemediat käyvät sen johdolla suoranaista sotaa suomalaisen yhteiskunnan instituutioita vastaan. Puolueet, virkakoneisto, kirkko, poliisi, Suomen Punainen Risti ja lukemattomat muut yhteiskuntamme kannalta keskeiset toimijat on näiden ainesten puolesta julistettu epäkelvoiksi ja rikollisiksi. Nämä väitteet asettuvat omaan arvoonsa, kun muistaa, että Suomi on valittu ja valitaan jatkuvasti maailman parhaiten toimivien yhteiskuntien joukkoon. Kritiikkiä tarvitaan aina, sillä järjestelmämme on kaukana täydellisestä. Silti se on suurin piirtein parasta, mitä ihmiskunta on tällä saralla saanut ikinä aikaiseksi.

Suomen sisäisen tilanteen kehittymistä ohjaa suuren yleisön kyky suhtautua uuteen tilanteeseen. Mitään uutta ja ihmeellistä ei tarvita, sillä hämmennyksen lietsomista vastaan taistellessa parhaat keinot ovat perin tuttuja: ahkeruus, maltti ja suhteellisuudentaju.

Ahkeruus tarkoittaa sitä vaivannäköä, että ottaa selvän asioista ja tiedonlähteistä. Tässä apuna on kaikesta kohusta huolimatta hyvin luotettava suomalainen media. Myös suomalainen koululaitos on tärkeän tehtävän edessä kasvattaessaan uusista polvista tarkkanäköisiä ja medialukutaitoisia kansalaisia.

Maltti tarkoittaa sitä, että ei lähde mukaan tunnepurkauksiin. Propaganda on aina ja kaikkina aikoina suunniteltu herättämään sellaista tunnekuohua, että järki jää taka-alalle. Niin nytkin. Yleensä se, mikä on liian hyvää tai pahaa ollakseen totta, ei sitä myöskään ole. 

Suhteellisuudentaju auttaa laittamaan asioita oikeisiin suhteisiin toisiinsa. Mikään inhimillinen ei ole täydellistä ja ikäviä asioita tapahtuu aina. Suhteellisuudentajun vihollisia ovat voimakkaat tunteet ja valheet. Ei mikään ihme, että juuri niitä lietsotaan nyt voimakkaasti.

Onneksi meille ei yleensä ole vaikeaa olla maltillinen, faktoja kunnioittava ja suhteellisuudentajuinen. Näiden avulla puolustamme kykyämme tehdä itsemme kannalta parhaita mahdollisia päätöksiä.

Kirjoittaja on turpobloggari, joka tarkastelee turvallisuusasioita tavallisen kansalaisen näkökulmasta.
Häneltä ilmestyi äskettäin kirja #Turpo - Turvallisuuspolitiikan tunteet ja järki (Docendo 2017).

Jaa teksti:

Janne "Rysky" Riiheläinen on tavallisen kansalaisen näkökulmasta turvallisuusasioita tarkasteleva turpobloggari. (Kuva: Jani Penttinen)