Suomi Finland 100 Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2018

facebook twitter instagram youtube

Miten Nuku rauhassa -hanke ehkäisee syrjäytymistä?

Nuku rauhassa -hanke kannustaa vapaaehtoistyöhön turvallisuustoiminnan parissa. Harrastuksena vapaaehtoistoiminta on edullista, pääosin ilmaista. Vapaaehtoisissa maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöissä oppii uusia taitoja, jotka hyödyttävät itseä ja muita – ja siten koko Suomen turvallisuutta ja vakautta. Kursseille ja harjoituksiin osallistumalla pääsee kokemaan myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, sillä ”kaveria ei jätetä” -henki ovat vahvasti läsnä. Auttamisesta saa myös omalle toiminnalle suuremman merkityksen.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta, jonka yhtenä osa-alueena on henkinen kriisinkestävyys. Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan yksilön ja yhteiskunnan kykyä selviytyä erilaisten kriisitilanteiden henkisiltä paineilta ja jälkeenpäin niiden vaikutuksilta. Nuku rauhassa -hanke tarjoaakin kurssien ja harjoitusten ohella tietoa omatoimisen varautumisen ja turvallisuustaitojen merkityksestä. Tietämyksen lisääminen tukee osaltaan yhteisen turvallisuuden edistämistä – ja samalla syrjäytymisen ennaltaehkäisemistä ja torjuntaa. 

Nukurauhassa.fi -sivuston etusivulla voit tehdä testin, joka kartoittaa juuri sinulle sopivan tavan osallistua yhteisen turvallisuuden edistämiseen.

 

Lisää pointteja