Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2022

facebook twitter instagram youtube

Mikä ihmeen kokonaisturvallisuus?

Kokonaisturvallisuus on tavoite, jossa valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhat ovat hallittavissa. Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän sekä järjestöjen ja kansalaisten yhteistoimintana. Kokonaisturvallisuus on siis suomalaisen varautumisen toimintamalli, jossa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan yhdessä.

Kokonaisturvallisuuden avulla elintärkeät toiminnot turvataan normaalioloissa, häiriötilanteissa (esim. sähkökatkot, myrskyt, onnettomuudet ja tulvat) ja poikkeusoloissa (esim. sota tai sodan uhka, suuronnettomuus, taloudellinen kriisi).
 
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat:
• valtion johtaminen
• kansainvälinen toiminta
• Suomen puolustuskyky
• sisäinen turvallisuus
• talouden ja infrastruktuurin toimivuus
• väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
• henkinen kriisinkestävyys
 
Kansalaiset voivat varautua omatoimisesti esimerkiksi tulipaloihin ja pitkiin sähkökatkoihin, ja näin omalta osaltaan auttaa ehkäisemään onnettomuuksia sekä rajoittamaan tai torjumaan onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja ja seurauksia. Viranomaisten taholta kokonaisturvallisuutta ylläpidetään esimerkiksi varautumisella ja valmiussuunnittelulla, maanpuolustuksella sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluilla.

Yhteiskunnan turvallisuuden ylläpitämiseen tarvitaan koko yhteiskunnan voimavaroja niin normaaliaikoina kuin poikkeusoloissakin.

Lisätietoja: Turvallisuuskomitea

Lisää pointteja