Suomi Finland 100 Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2017

facebook twitter instagram youtube

Mistä tiedän millainen toiminta sopii minulle?

Helppo tapa tutustua kokonaisturvallisuuteen on osallistua Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) päivä- tai viikonloppukurssille. MPK järjestää kaikille kansalaisille avointa varautumis- ja turvallisuuskoulutusta. Kursseilla opitaan ennakoimaan arjen vaaratilanteita ja toimimaan oikein onnettomuustilanteissa. Lisäksi MPK tarjoaa sotilaallista koulutusta eri tehtävissä ja tilaisuuden ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Näissä koulutuksissa voi kerrata varusmiesaikana saatuja taitoja ja kehittää kouluttaja- sekä johtamistaitoja.

Turvallisuusalalla on myös useita muita järjestöjä, jonka toimintaan voi liittyä. Vapaaehtoisen maanpuolustuksen alalla toimivat mm. Reserviläisliitto, Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto, Naisten Valmiusliitto, Reserviläisurheiluliitto, Sininen Reservi ja Rauhanturvaajaliitto. Reserviläisliiton jäsenyhdistyksiin ja Naisten Valmiusliiton jäsenjärjestöihin voivat liittyä myös armeijan käymättömät miehet ja naiset. MPK:n kurssien kouluttajat tulevat pääsääntöisesti edellä mainituista järjestöistä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) erityisenä tehtävänä on pelastusalan, varautumisen ja väestönsuojelun kehittäminen. SPEK tuottaa asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä edistää turvallisuusalan vapaaehtoisten toimintaedellytyksiä. Asumisen ja arjen turvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa SPEK:in toimintaa. SPEK tukee laajasti pelastusalalla toimivia ja muita sisäiseen turvallisuuteen liittyviä järjestöjä ja kansalaistoimijoita. Sen tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus osallistua turvallisuutta lisäävään toimintaan. SPEKin kursseilla koulutetaan niin palo- ja tieturvallisuutta, kiinteistö- ja kyläturvallisuutta kuin öljyntorjuntaakin.

Myös Suomen Punainen Risti (SPR) kouluttaa ihmisiä varautumaan katastrofeihin ja onnettomuuksiin. Lisäksi järjestö kannustaa hoitamaan terveyttään ja pitämään muista huolta. SPR:n tunnetuimpia vapaaehtoistöitä ovat lipaskeräys, ystävätoiminta, ensiapu- ja valmiustoiminta, festaripäivystäjä sekä erilaiset tuki- ja ohjaustoiminnat päihde-, omais- ja nuorisotyössä sekä maahanmuuttajien parissa. SPR:llä on myös kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa niin kotimaassa kuin ulkomailla. SPR:n humanitaarisen oikeuden vapaaehtoistoiminnan tarkoituksena on toteuttaa yhtä Punaisen Ristin keskeisistä tehtävistä – kertoa sodan säännöistä. 

Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (VAPEPA) hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. VAPEPA:ssa voi toimia ensihuoltovapaaehtoisena, henkisen tuen vapaaehtoisena, lentopelastajana, liikenteenohjaajana, maastoetsijänä, meripelastajana, muonittajana, pelastuskoiranohjaajana, valmiuskouluttajana tai -ohjaajana, vapepa-johtajana tai -sukeltajana, viestittäjänä sekä öljyntorjujana. 

NUKU RAUHASSA-sivuston etusivulla voit tehdä testin, joka kartoittaa sinulle sopivan tavan osallistua kokonaisturvallisuuteen, jotta me kaikki voisimme nukkua rauhassa.

Lisää pointteja