Suomi Finland 100 Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2017

facebook twitter instagram youtube

Mikä on yritysten rooli kokonais­turvallisuudessa?

Yritysturvallisuuden keskeinen tehtävä on edistää yrityksen kilpailukykyä ja parantaa tuottavuutta. Monet yritykset haluavat oma-aloitteisesti olla mukana kokonaisturvallisuuden ylläpitämisessä, sillä vakaa ja ennakoitava toimintaympäristö on menestyksellisen liiketoiminnan edellytys. Elinkeinoelämän aktiivinen ja omaehtoinen osallistuminen huoltovarmuustyöhön on ollut aina tunnusomaista Suomelle. Perusteet yhteistyölle luotiin jo viime sotien aikana saaduista hyvistä kokemuksista ja pian sen jälkeen vakiinnutetuista toimintamuodoista. Lisäksi yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiä yrityksiä, kuten liikenteenharjoittajia, pankkeja ja päivittäistavarakauppoja velvoitetaan lain nojalla varautumaan kriiseihin.

Yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja uhkaavat tilanteet ovat usein monivaikutteisia ja niiden ehkäisyyn, hallintaan sekä jälkihoitoon vaaditaan niin viranomaisia eri hallinnonaloilta kuin yksityisen sektorin ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Merkittävä osa yhteiskunnan voimavaroista on normaaliaikana ja normaaliaikojen vakavissa häiriötilanteissa yritysten hallussa ja kontrollissa. Viranomaiset, elinkeinoelämä ja kansalaisjärjestöt suunnittelevat yhdessä toimintansa erilaisten kriisien varalle. Näin jokaisen toimijan voimavarat saadaan nopeasti käyttöön turvallisuustilanteissa. Valtioneuvosto vastaa toimintamallin toimivuudesta kaikissa tilanteissa.

Lisää pointteja