Suomi Finland 100 Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2017

facebook twitter instagram youtube

Mikä ihmeen kokonaisturvallisuus?

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen toimintamalli, jossa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä. Turvallisuus suunnitellaan yhdessä viranomaisten, elinkeinoelämän, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä.

Kokonaisturvallisuuden avulla elintärkeät toiminnot turvataan normaalioloissa, häiriötilanteissa (esim. sähkökatkot, myrskyt, onnettomuudet ja tulvat) ja poikkeusoloissa (esim. sota tai sodan uhka, suuronnettomuus, taloudellinen kriisi). Kokonaisturvallisuuden torjumat uhkat voivat kohdistua valtion itsenäisyyteen, väestön elinmahdollisuuksiin sekä muihin yhteiskunnan välttämättömiin toimintoihin.
 
Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat:
•valtion johtaminen
•kansainvälinen toiminta
•Suomen puolustuskyky
•sisäinen turvallisuus
•talouden ja infrastruktuurin toimivuus
•väestön toimeentuloturva ja toimintakyky
•henkinen kriisinkestävyys
 
Kansalaiset voivat varautua omatoimisesti esimerkiksi tulipaloihin ja pitkiin sähkökatkoihin, ja näin omalta osaltaan auttaa ehkäisemään onnettomuuksia sekä rajoittamaan tai torjumaan onnettomuuksista aiheutuneita vahinkoja ja seurauksia. Viranomaisten taholta kokonaisturvallisuutta ylläpidetään esimerkiksi varautumisella ja valmiussuunnittelulla, maanpuolustuksella sekä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluilla.
 

Lisää pointteja