Suomi Finland 100 Nuku Rauhassa

Maanpuolustuksen Tuki ry / Kokonaisturvallisuuden juhlahanke 2017

facebook twitter instagram youtube

Mihin vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tarvitaan?

Vapaaehtoinen maanpuolustustyö tukee osaltaan kokonaisturvallisuutta ja on tärkeä osa Suomen elintärkeiden toimintojen turvaamisessa. Vapaaehtoinen maanpuolustustyö ylläpitää maanpuolustushenkeä ja -kykyä, ja näkyy erityisesti toimintakykyisen reservin ylläpitämisessä – se onkin kustannustehokas keino ylläpitää Suomen sotilaallista puolustuskykyä. Toimintaan osallistuvilla kansalaisilla on osaamista ja valmiuksia tukea viranomaisia ja yhteiskuntaa poikkeusolojen lisäksi myös normaaliolojen häiriötilanteissa, esimerkiksi liikenneonnettomuuksissa, tulipaloissa tai pitkissä sähkökatkoissa.

Maanpuolustus- ja turvallisuustyötä tekevät järjestöt tukevat vapaaehtoisvoimin yhteiskuntaa tuottamalla ja ylläpitämällä viranomaistoimintaa täydentäviä resursseja sekä asiantuntijuutta. Järjestöt tekevät valistusta ja viestintää, jolla pyritään edistämään kansalaisten valmiuksia varautua. Vapaaehtoistoiminnalla on järjestöjen kautta tärkeä rooli tukea viranomaisia vapaaehtoisen maanpuolustuksen lisäksi muun muassa etsintä- ja pelastustoiminnassa, lento- ja meripelastustoiminnassa, väestönsuojelussa ja palokuntatoiminnassa, ensiaputoiminnan järjestämisessä sekä henkisessä tuessa. Vapaaehtoinen maanpuolustus- ja turvallisuustyö harrastuksena auttaa niin kansalaista itseään kuin koko yhteiskuntaa.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) järjestää sekä sotilaallisia- että turvallisuuteen liittyviä kursseja. Lisäksi esimerkiksi ensiapu- ja valmiustoimintaan on mahdollista osallistua myös sopimuspalokuntatoiminnan eli VPK:n, Suomen Punaisen ristin sekä Vapaaehtoisen pelastuspalvelun kautta.

Lisää pointteja