TUEMME TURVALLISUUTTA

Kesko ja K-kauppiaat muodostavat K-ryhmän, joka on Pohjois-Euroopan kolmanneksi suurin vähittäiskauppias.
Evli on vuonna 1985 perustettu, sijoittamiseen erikoistunut aito yksityispankki. Evli auttaa asiakkaita saavuttamaan sijoitustavoitteensa ja minimoimaan sijoittamiseen liittyvät riskit. Evli hallinnoi 10 miljardin euron varallisuutta.
Patria on puolustus-, turvallisuus ja ilmailualan luotettu elinkaaripalvelujen ja teknologiaratkaisujen tuottaja, jonka monipuoliset tehtävät työllistävät keskimäärin 2 800 osaajaa pääosin Suomessa.
Broman Group on suomalainen perheyritys, jonka juuret ulottuvat vuoteen 1965. Yritykseen kuuluvat Motonet ja AD VaraosaMaailma sekä BG Varasto.
Metsä Group on kansainvälisesti toimiva suomalainen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä.
Lappset Group Oy luo leikin ja liikunnan elämyksiä kaiken ikäisille. Luomalla hauskoja, inspiroivia ja positiivisella tavalla yllättäviä toimintaympäristöjä autamme ihmisiä pysymään aktiivisina tänään ja voimaan paremmin huomenna.
1990-luvulla perustettu Eko-Aims Oy on pohjoiskarjalainen perheyritys. Yritys on merkittävä kehittäjä ja markkinajohtaja optisen urheiluammunnan alueella.
Turvallisuuskomitea on kokonaisturvallisuuteen liittyvä ennakoivan varautumisen pysyvä ja laajapohjainen yhteistoimintaelin.
Huoltovarmuuskeskus (HVK) on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan laitos, jonka tehtävänä on maan huoltovarmuuden ylläpitämiseen ja kehittämiseen liittyvä suunnittelu ja operatiivinen toiminta.

TASAVALLAN PRESIDENTIN TERVEHDYS

Jokainen suomalainen on maanpuolustaja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on puhunut paljon yhteisöllisyyden, osallistamisen ja toisista välittämisen puolesta. Myös syrjäytymisen, koulukiusaamisen ja yksinäisyyden torjuminen ovat hänelle tärkeitä teemoja. Niinistön mielestä 100-vuotiaassa Suomessa ihmisten tulee auttaa parhaansa mukaan toisiaan ja kantaa kohtuudella vastuu itsestään.

Muut lähettiläät

Tapahtumat

NUKU RAUHASSA -tapahtumakokonaisuus sisältää eri turvallisuustoimijoiden tapahtumia ja seminaareja. Kaikki tilaisuudet ovat yleisölle avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa! 

Kesän 2017 aikana toteutettiin 10 suurta kokonaisturvallisuustapahtumaa ja neljä asiantuntijaseminaaria eri puolilla Suomea. Tapahtumissa esiteltiin maanpuolustusta ja kokonaisturvallisuutta eri turvallisuusjärjestöjen ja -viranomaisten toteuttamien näyttävien toimintanäytösten ja kalustoesittelyjen sekä osallistavien rastien ja lyhytkoulutusten muodossa. Tapahtumiin osallistui lähes 100 000 ihmistä. Lämmin kiitos tapahtumien järjestäjille, tukijoille ja osallistuneille! 

10 Pointtia

Nuku rauhassa – mistä on kyse?

 • NUKU RAUHASSA on turvallisuustoimijoiden yhteishanke, jolla juhlistetaan 100-vuotiasta itsenäistä Suomea. Hanke on osa Valtioneuvoston kanslian virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Tarkoituksena on lisätä tietämystä kokonaisturvallisuudesta ja motivoida kansalaisia osallistumaan vapaaehtoiseen maanpuolustus- ja turvallisuustyöhön. Veteraanien perinnön välittäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat hankkeen keskiössä.
 • Lue lisää »

Ketkä ovat hankkeen takana?

 • Hankkeen pääjärjestäjänä on Maanpuolustuksen Tuki ry (MPT) jäsenjärjestöineen. MPT:n tehtävänä on keskeisten vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen taloudellinen ja aatteellinen tukeminen. Toiminnan ytimessä on varainhankinta ja maanpuolustusjärjestöjen toiminnan ja koulutuksen turvaaminen. MPT toimii myös linkkinä julkiseen hallintoon ja elinkeinoelämään jäsenjärjestöjen yhteisissä asioissa.
 • Lue lisää »

Mikä ihmeen kokonaisturvallisuus?

 • Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen toimintamalli, jossa yhteiskunnan turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä viranomaisten, elinkeinoelämän, vapaaehtoisjärjestöjen ja kansalaisten kesken.
 • Lue lisää »

Mitä on vapaaehtoinen maanpuolustus?

 • Vapaaehtoisella maanpuolustuksella tarkoitetaan monipuolista viranomaisten normaali- ja kriisiajan valmiuksia täydentävää ja tukevaa vapaaehtoistoimintaa. Erityisen merkittävää vapaaehtoinen maanpuolustustyö on lääkintä- ja pelastusalalla sekä sotilaallisella alalla. Kokonaisturvallisuutta vapaaehtoinen maanpuolustus tukee lujittamalla maanpuolustushenkeä ja -kykyä, tukemalla viranomaisia sekä kansalaisten kykyä selviytyä häiriö- ja poikkeusoloissa.
 • Lue lisää »

Miten Nuku rauhassa -hanke ehkäisee syrjäytymistä?

 • Nuku rauhassa -hanke kannustaa vapaaehtoistyöhön turvallisuustoiminnan parissa. Harrastuksena vapaaehtoistoiminta on edullista, pääosin ilmaista. Vapaaehtoisissa maanpuolustus- ja turvallisuusjärjestöissä oppii uusia taitoja, jotka hyödyttävät itseä ja muita – ja siten koko Suomen turvallisuutta ja vakautta. Kursseille ja harjoituksiin osallistumalla pääsee kokemaan myös yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta, sillä ”kaveria ei jätetä” -henki ovat vahvasti läsnä. Auttamisen myötä saadaan myös omalle toiminnalle suurempi merkitys.
 • Lue lisää »

Miten minä voin osallistua?

 • Osallistumistapoja on monia: voit osallistua yksittäisille kursseille ja yhteisharjoituksiin tai liittyä johonkin järjestöön ja osallistua yhdistystoimintaan aktiivisesti. Toisille kokonaisturvallisuus ja vapaaehtoinen maanpuolustus on oman osaamisen päivittämistä silloin tällöin ja toiselle elämäntapa.
 • Lue lisää »

Olen alle 18 vuotta, miten voin osallistua?

 • Suurimpaan osaan vapaaehtoista maanpuolustus- ja turvallisuuskoulutusta on mahdollista osallistua täytettyään 15-vuotta. Vapaaehtoiseen palokuntatoimintaan (VPK) pääsee mukaan jo noin 7–10-vuotiaana. Maanpuolustusjärjestöjen ase- ja ampumakoulutukseen tai Vapaaehtoisen pelastuspalvelu VAPEPA:n etsintöihin osallistuakseen täytyy olla 18-vuotias. Seuraamalla turvallisuusalan Instagram-agentteja @nukurauhassa-tilillämme saat kuvan maanpuolustus- ja turvallisuusalan harrastajien ja ammattilaisten arjesta.
 • Lue lisää »

Mitä on huoltovarmuus?

 • Huoltovarmuus on osa kokonaisturvallisuutta, ja se tarkoittaa kykyä selviytyä häiriötilanteissa ja kriisioloissa mahdollisimman vähin erityistoimenpitein ja haitoin. Huoltovarmuuden tarkoituksena on varmistaa väestön elinmahdollisuudet, yhteiskunnan toimivuus sekä maanpuolustuksen materiaaliset edellytykset vakavien poikkeusolojen varalta.

 • Lue lisää »

Mitä on hybridivaikuttaminen? Mitä minä voin tehdä sen torjumiseksi?

 • Hybridivaikuttamisessa yhdistyvät perinteiset ja uudet vaikuttamisen keinot. Siinä käytetään monenlaisia psykologisia, poliittisia, taloudellisia, teknisiä, humanitaarisia ja sotilaallisia keinoja. Tyypillistä hybridivaikuttamiselle on psykologinen vaikuttaminen avainhenkilöihin, sisäisten konfliktien ruokkiminen sekä informaatiovaikuttaminen. Informaatiovaikutttaminen voi sisältää mm. suoria kyberhyökkäyksiä tai propagandaksi luokiteltavan disinformaation eli tarkoituksellisesti harhaanjohtavan tiedon levittämistä.
 • Lue lisää »

Miten veteraanityö jatkuu tulevaisuudessa?

 • Juhlavuoden 2017 alussa rintamalla toimineita sotiemme veteraaneja, miehiä ja naisia, on elossa vielä noin 17 000. Heistä sotainvalideja on noin 2 500. Veteraanien keski-ikä on jo 92 vuotta.Tällä hetkellä veteraanijärjestöt keskittyvät veteraanien avustamiseen ja kuntouttamiseen. Veteraanijärjestöt järjestävät vuosittain valtakunnallisen Sotiemme veteraanit -keräyksen veteraanien tukemiseksi. Apu on tärkeää, sillä puolet veteraaneista saa erittäin pientä eläkettä. Etenkin yksinasuvat veteraanit ovat tiukilla.
 • Lue lisää »

Tetsaavat tubettajat

Embedded thumbnail for BACK TO INTTI
Roni Back |

23-vuotias tubettaja Roni Back osallistui Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Kymijoki 2017 -etsintäkurssille Karjalan prikaatissa Vekaranjärvellä sekä Viestitaktiikkakurssille Hälvälän tauluvarastolla Hollolassa.

Embedded thumbnail for JOKAINEN ON MAANPUOLUSTAJA
Pernilla Böckerman |

17-vuotias tubettaja Pernilla Böckerman osallistui vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta järjestävälle Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n Etsintä- ja maastotaidot -kurssille.

MEDIALUKUTAIDON PIKAOPAS

Miten tunnistat valeuutisen? Katso Nuku rauhassa -kampanjan pikaopas valeuutisoinnin tunnistamiseen. Varovaisella suhtautumisella uutisiin tuet kokonaisturvallisuutta, joka alkaa pienistä teoista.

 • Puolustusvoimat – 12 000 ammattilaista ja 20 000 varusmiestä
 • Rajavartiolaitos – 2 700 ammattilaista
 • Poliisi – 10 000 ammattilaista
 • Pelastuslaitokset – 4 000 ammattilaista
 • Reserviläisjärjestöt - 79 000 (RES, RUL, MPKl)
 • Naisten Valmiusliitto - 144 000 naista eri yhdistyksissä
 • Vapaapalokunta - 14 500 vapaaehtoista

 

Yhteensä noin 300 000 osaajaa tekemässä kokonaisturvallisuutta, jotta kaikki suomalaiset voisivat nukkua rauhassa.

 

Osallistu sinäkin

Näkökulmia turvallisuuteen

Embedded thumbnail for Sodan lapsena minun on helppo samaistua niihin, jotka kokevat turvattomuutta
Ministeri Elisabeth Rehn |

on entinen kansanedustaja (RKP), europarlamentaarikko ja maailman ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri. Hänen kaudellaan tehtiin Hornet-hankinnat ja naiset pääsivät Suomessa ensimmäistä kertaa suorittamaan asepalvelusta.

Embedded thumbnail for Maanpuolustus alkaa rauhan rakentamisesta
Kansanedustaja Pekka Haavisto |

on Vihreiden kansanedustaja ja ulkoministerin erityisedustaja Afrikan kriiseissä, erityisalueinaan Sudanin ja Somalian konfliktit.

Embedded thumbnail for Jokainen on vastuussa siitä, millaista tietoa jakaa sosiaalisessa mediassa
Kirjailija Sofi Oksanen |

on Suomen palkituin nykykirjailija. Hänen teoksiaan on käännetty yli 50 kielelle ja Suomessa hänen teoksiaan on myyty yli puoli miljoonaa. Tunnetuin hänen teoksistaan on menestysromaani Puhdistus (2008).

Ryhdy lahjoittajaksi tai kumppaniksi

Lahjoitusvaroilla:

 • Annetaan monipuolista turvallisuuskoulutusta kaikille halukkaille kansalaisille, niin miehille kuin naisillekin.
 • Vahvistetaan ja kehitetään tarvittavaa maanpuolustuksen sekä kokonaisturvallisuuden vaatimaa osaamista, taitoa ja johtamista.
 • Pidetään yllä ja parannetaan reserviläisten osaamista ja suorituskykyä sotilaallisissa tehtävissä.
 • Toteutetaan monipuolisia turvallisuustapahtumia.

Mikäli haluat lähteä hankkeen yrityskumppaniksi, ota yhteyttä. Saat valtakunnallista näkyvyyttä, oman osaston kaikkiin tapahtumiin sekä näkyvyyttä kampanjan verkkosivuilla ja somessa. Lisäksi saat käyttää kampanjatunnusta mainonnassa ja viestinnässä.

Klikkaa kuvaa lahjoittaaksesi:

Kun sinulla on Pivo-sovellus, voit lähettää lahjasi helposti numerolla. Lahjoita Pivolla 050 357 5507. Lataa Pivo ilmaiseksi sovelluskaupasta. Toimii kaikkien pankkien asiakkailla.

Muualla verkossa

 • Keskustelua maanpuolustuksesta
  ja kokonais­turvallisuudesta
  #nukurauhassa
 • Twitter »
 • Fiiliksiä tapahtumista ja
  turvallisuusalan Insta-agenteilta.
  #nukurauhassa
 • Instagram »
 • Näkökulmia turvallisuudesta
  lähettiläiltä ja tubettajilta.
 • Youtube »

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen mahdollistajat

PäätukijammeYhteistyössä